Jobansøgning
Sådan skriver du en ansøgning
Det lægger virksomheder vægt på

CV
Hvad betyder CV?
Hvad skal et CV indeholde?
Eksempel på CV

Jobsamtalen
Gode råd til jobsamtalen
Hvad snakker man om?

Jobmuligheder
Avisbud
Servicemedarbejder
Jobmuligheder som 13-15-årig

Hvad må man arbejde med som 13-15 årig?

Vi har nedenfor samlet listen over de jobmuligheder, som du har som 13-15 årig, samt givet vores bud på hvilke stillingsbetegnelser der kunne høre til. Bemærk at stillingsbetegnelserne kun er vejledende. Listen er offentliggjort i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239, bilag 7.

1)

Lettere arbejde inden for landbrug, gartneri, rideskoler med fodring, udmugning, pasning af mindre husdyr samt heste, lugning, bær- og frugtplukning, plantning, grøntsagsopsamling samt lignende opgaver.

- Frugtplukker, staldassistent, plante arbejde.

2)

Lettere arbejde med modtagelse, sortering, optælling, prismærkning samt pakning af varer og emballage i butikker, supermarkeder og varehuse.
- Pakkerimedarbejder, mærkning af varer

3)

Lettere ekspedition i mindre forretninger, såsom kiosker, bagerbutikker og grøntforretninger.
- Kasseekspedient i kiosker eller bagerjomfru

4)

Lettere rengøring, oprydning og borddækning.
- Piccoline job på kontor, ungarbejder i et forsamlingshus

5)

Lettere manuel montering, dog ikke lodning og svejsning.
- Ungarbejder i en fabriksproduktion

6)

Lettere malearbejde, dog ikke sprøjtemaling.
- Hjælper hos et malerfirma

7)

Lettere manuelt arbejde, såsom ilægning i poser, kuverter og æsker, kontrol og pudsning af færdige produkter samt håndtering af rent vasketøj.
- Piccoline på kontorer

8)

Lettere budtjeneste, herunder internt piccoloarbejde, og udbringning af aviser og reklamer samt salg af aviser og lignende.
- Reklameomdeler eller avisbud

9)

Lettere arbejde med bogopsætning på biblioteker.
- Bibliotekar-assistent, Ungarbejder

10)

Lettere arbejde med desinfektion af ko-yvere og lignende med desinfektionsmidler og andre midler, der er godkendt til dette formål af Fødevaredirektoratet. Midlerne må ikke være faremærkede eller indeholde organiske opløsningsmidler.
- Medhjælper på en gård eller rideskole