Privat-konto

Allerede har en konto ? Log ind nu

Priser

Dage 30
Pris 1.495,-

Prisen er eksklusiv moms

Udfyld

Allerede har en konto ? Log ind nu

Nulstil din adgangskode nedenfor

Tilbage til login
loading

Hvordan bliver man lærer?

Drømmer du om at blive folkeskolelærer? Så er du landet det rigtige sted. 

I denne artikel vil vi nemlig gennemgå en række spørgsmål, der kan gøre dig klogere på, hvorledes du bliver skolelærer. 

Hvad skal der til for at blive skolelærer?

En folkeskolelæreruddannelse tager 4 år. Læreruddannelsen ruster dig til at undervise, lede og støtte børn og unges udvikling. Du tilegner dig også viden inden for de fag du skal undervise i. 

På læreruddannelsen bliver du i stand til at planlægge og udvikle din undervisning både fagligt og pædagogisk. Desuden lærer du, hvorledes du underviser børn og unge på forskellige klassetrin. 

Størstedelen af færdiguddannede lærere arbejder i folkeskoler, på privatskoler eller efterskoler, men du kan også blive konsulent eller vejleder. 

Uddannelsen tilbydes af adskillige uddannelsesinstitutioner i landet. Du kan fx læse uddannelsen i København, Odense, Aarhus, Aalborg, Roskilde, Skive, Svendborg og Esbjerg. En del uddannelsessteder udbyder også helt eller delvist online undervisning.

I det næste afsnit vil vi se nærmere på, hvorledes læreruddannelsen er opbygget.

Hvordan er læreruddannelsen opbygget?

Læreruddannelsen udgøres af faget, lærerens grundfaglighed, undervisningsfag/de fag du skal undervise i og praktikperioder. Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt. 

Det første fag, lærerens grundfaglighed, omhandler udviklingen af dine almene kompetencer til at varetage eleven's læring, udvikling, trivsel og dannelse. Læreren's grundfaglighed består af to hovedemner, nemlig:

  • Pædagogik og lærerfaglighed: På dette hovedemne beskæftiger du dig med elevens læring og udvikling, almen undervisningskompetence, specialpædagogik og undervisning af tosprogede
  • Almen dannelse: Her arbejder du med emnerne kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab

Udover lærerens grundfaglighed, skal du også have undervisningsfag. Det er de fag, der svarer til fagene du møder i folkeskolen. Du skal som minimum vælge to fag, men du vil som udgangspunkt opnå undervisningskompetence i tre undervisningsfag. Et af fagene vil typisk være dansk eller matematik.  

På læreruddannelsen gennemgår du tre praktikperioder, hvor du får mulighed for at planlægge og gennemføre undervisningsforløb. Praktikperioderne har forskellige temaer, hvorfor du gradvist stifter bekendtskab med didaktik, klasseledelse og samarbejdsrelationer med elever, kolleger og forældre. 

Endeligt skal du afslutte uddannelsen med dit bachelorprojekt. Læreruddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor som lærer i Folkeskolen. 

Folkeskolelæreruddannelsen er en SU-berettiget uddannelse, hvorfor du kan søge SU, når du påbegynder dit uddannelsesforløb.  

Adgangskrav på læreruddannelsen

Uddannelsen består af en række generelle adgangskrav. Du skal have en af følgende uddannelser, før du kan søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller et særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF) 
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Dit karaktergennemsnit på kvote 1 skal være mindst 7,0. Hvis du har et gennemsnit på under 7,0 kan du søge ind via kvote 2, og derefter komme til en optagelsessamtale. 

Desuden vil du møde specifikke adgangskrav til undervisningsfagene. Opfylder du ikke de formelle adgangskrav til dine undervisningsfag, kan du søge om individuel kompetencevurdering. Du kan ligeledes kvalificere dig gennem gymnasiale suppleringskurser (GSK). 

Hvad tjener en folkeskolelærer?

Den nedenstående tabel klargør, hvor meget en nyuddannede skolelærer tjener per måned. Tallene er fra Danmarks Statistik og inkluderer pension, tillæg og værdi af personalegoder. 

 

 

Privat

Kommune

Stat

Undervisning på grundskoleniveau, unge og voksne

33.615 kr.

39.710 kr. 

35.810 kr.

Efterskolelærer

37.304 kr. 

38.698 kr. 

35.214 kr.

Undervisning i grundskolen (børn, 1.-10. klasse)

37.304 kr. 

38.698 kr. 

35.214 kr. 

Børnehaveklasseleder

36.666 kr. 

36.647 kr. 

 

 

De aktuelle beskæftigelsesmuligheder for lærere er fordelagtige, idet der er en omfattende mangel på folkeskolelærere og efterskolelærere i alle regioner. Ledigheden er lav, men uddannelsesinstitutioner har fortsat vanskeligheder med at hyre nye medarbejdere. 

Hvad beskæftiger en folkeskolelærer sig med til dagligt?

Udover undervisningen, vil du også blive præsenteret for andre arbejdsopgaver, fx: 

  • Samarbejde med kolleger og forældre
  • Løsning af konflikter mellem mennesker
  • Planlægning af undervisning. Her skal du bl.a. vælge de arbejdsformer og undervisningsmetoder, der tager bedst hensyn til forskelle i elevernes forudsætninger og udviklingstrin
  • Planlægning af udflugter

I denne video kan du se, hvordan det er at arbejde som folkeskolelærer:

I Folkeskolen har klasselæreren en særlig funktion, idet du varetager sociale opgaver i forhold til klassen og den enkelte elev. Klasselæreren spiller ligeledes en central rolle i samarbejdet mellem skolen og hjemmet. Derudover skal du samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) om undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA). 

Se også andre forslag til: