Privat-konto

Allerede har en konto ? Log ind nu

Priser

Dage 30
Pris 1.495,-

Prisen er eksklusiv moms

Udfyld

Allerede har en konto ? Log ind nu

Nulstil din adgangskode nedenfor

Tilbage til login
loading

Elevrefusion og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) - Hvad er det?

Elevrefusion

Det gode spørgsmål er, kan man få tilskud til en elev? Ja, det kan du som arbejdsgiver. Der blot nogle få betingelse. Men det kommer vi tilbage til. 

Men først fokuserer vi lige på, hvad AUB er, da det har stor betydning for:

 • Hvilke tilskud, der kan gives
 • Hvordan elevrefusionen sker

Hvad er AUB?

AUB er en forkortelse for: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. AUB er en selvejende institution, der finansierer og administrerer en række refusions- og tilskudsordninger indenfor erhvervsuddannelsesområdet.

Hvem udbetaler AUB? Det gør ATP.

Når private arbejdsgivere betaler løn til deres elever og lærlinge under skoleophold og uddannelse, så kan AUB deltage med tilskud, såsom:
 • Lønrefusion
 • Befordringstilskud
 • Medarbejderes skoleophold og efteruddannelse (kost og logi)
 • Udstationering (eleven's rejse- og flytteudgifter og løntilskud, hvis der en negativ forskel)

Satserne for lønrefusion i 2022 fremgår af virk.dk og er:

 • 1. års-elever: 2.840 kr
 • 2. års-elever: 3.340 kr
 • 3. års-elever: 3.610 kr
 • 4. års-elever: 4.090 kr
 • Voksenelev: 5.360 kr

Fristen for at søge lønrefusion og befordringstilskud er 3 år. Derefter bortfalder retten til refusion. 

Udover de nævnte tilskudsordninger kan virksomheder opnå at få en praktikbonus fra AUB ved at have elever:
 • Praktikbonussen lyder på 25.000 kroner for hver helårselev i indeværende år, der overstiger virksomheden's gennemsnit

Den tidligere anvendte "Fordelsbonus" blev afskaffet 1. januar 2022, da der i efteråret 2021 blev indgået en trepartsaftale, hvis mål er at:

 • Mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne
 • Sikre flere faglærte
Som arbejdsgiver skal du betale til AUB-bidrag for alle dine medarbejdere (dog ikke for den første og hver 50. medarbejder) - men du har også mulighed for selv at bruge ordningen.  

Betingelser for at få lønrefusion

Der er nogle betingelser for at få lønrefusion:
 • Der er en godkendt uddannelsesaftale men arbejdstager og arbejdsgiver
 • Din elev må ikke arbejde sideløbende med sit skoleophold
 • Som arbejdsgiver har du tilsluttet dig en overenskomst, og betaler som minimum tilsvarende løn til arbejdstager
 • Virksomheden skal være registreret som lønudbetalende - både hos SKAT ogArbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Hvordan søger man elevrefusion?

Der 4 trin, når du søger om lønrefusion og andre AUB-tilskud:

 1. Erhvervsskolen skal indberette til AUB, at eleven har været på skoleophold. Erhvervsskolen indberetter typisk dette til AUB - når eleven er færdig med sit skoleophold eller efter 10 uger
 2. Som virksomhed modtager du fra AUB et orienteringsbrev om, at din elev har været på skole
 3. Først på det tidspunkt kan du gå ind på virk.dk og udfylde et online ansøgningsskema
 4. Som hovedregel kan du regnel med, at når du har sendt din ansøgning til AUB, så betales elevtilskud m.v. efter 10 hverdage. Refusionen modtager I via virksomheden's NemKonto