Privat-konto

Allerede har en konto ? Log ind nu

Priser

Dage 30
Pris 1.495,-

Prisen er eksklusiv moms

Udfyld

Allerede har en konto ? Log ind nu

Nulstil din adgangskode nedenfor

Tilbage til login
loading

Hvad koster en medarbejder?

Når man taler om, hvad en ny medarbejder koster, kan man dele omkostningerne op i tre dele:

Rekrutteringsomkostninger

 • Hvad koster det at rekruttere en medarbejder? Herunder hører tiden til at skrive jobannonce, rekrutteringsmedie (jobportal), udvælgelse af kandidater til samtale, jobsamtaler, tests, udvælgelse og give afslag til ikke ansatte ansøgere

Adaptionsomkostninger

 • Når en ny medarbejder begynder i sit nye job, er den nye medarbejder ikke 100% effektiv fra dag 1. Er du god til at lave en god onboarding, så kan du minimere dine omkostninger. Skal den nye medarbejder på kursus for at kunne udføre jobbet, vil der også være tale om en adaptionsomkostning. Man kan derfor med rette spørge sig: Hvad koster en medarbejder ud over løn? Som hovedregel kan du regne med 30-50% inkl. de sociale bidrag

Afbrydelsesomkostninger

 • Med afbrydelsesomkostninger menes omkostninger, der beror på, at den nye medarbejder fratager en erfaren medarbejder's effektivitet 
hvad koster en ny medarbejder

Hvad koster det at onboarde en medarbejder?

Når du skal onboarde en ny og måske ung medarbejder, så handler det om at forstå præmissen for ansættelsen.

Du kan derfor ikke forvente, at unge mennesker uden arbejdsmarkedserfaringer kender til sikkerhed og normerne i din virksomhed.

Du kan med fordel tænke den gode onboarding ind i fire faser:

Før første arbejdsdag

Det kan være en god idé at bruge en onboardingsværktøj. På den måder kan kan vise videoer om, hvordan ting gøres i virksomheden. Eksempelvis hvad man lægger vægt på, når kunderne serviceres; At køkkenet rengøres eller noget om sikkerhed på arbejdspladsen.

En onbordingsvideo kan også være en introduktion fra det team, som den nye medarbejder skal arbejde i, så den nye medarbejder føler, at man allerede er en del af teamet, og kender sin kommende chef på ikke bare en overfladisk måde. Det skaber tryghed og gør at den nye medarbejder hurtigere performer bedre.

Du kan med fordel vælge en buddy, som er er ansvarlig for at den nye medarbejder kommer godt igang med jobbet - både i forhold til virksomhedskultur og at skabe netværk. 

Har du en elev, så kan der være noget koordination med uddannelsesinstitutionen.

Få lavet en kalender med arbejdsopgaver (og hvem, der er vejleder) for den første uge, som den nyansatte får kendskab til, før første arbejdsdag.

Første arbejdsdag

Afsæt god tid til modtagelsen, så den unge medarbejder føler sig velkommen. Introducer medarbejderen til de andre medarbejdere, og del eventuelt introduktionen til kollegaer op i flere runder, hvis der er tale om en stor arbejdsplads.

Gennemgå ugeplanen, som medarbejderen modtog før den første arbejdsdag. Giv muliged for spørgsmål og introducer den nye medarbejder's buddy.

Boddy' en sørger for at den nye medarbejder spiser frokost og holder pauser med kollegaer, så der skabes et socialt netværk. 

Gennemgå sikkerhedsregler, arbejdsmiljø, og computerprogrammer mv. 

Den første periode

Skab et rum, hvor der er plads til fortrolighed. Den nye medarbejder skal kune fortælle om oplevelser, og forventninger skal kunne afstemmes mellen medarbejder og arbejdsgiver. Prøv også at tjekke, om medarbejdere evt. har det lidt svært i forhold til at ironi. 

Alle medarbejdere kommer med hver deres værdisæt. Ikke alt skal tolereres.

Hvad er virksomheden's holding til?

 • CSR
 • Diversitet
 • Godt arbejdsmiljø
 • Inklusion, herunder også LGBT+
 • Krækende adfærd

MUS-samtaler

En MUS-samtale er typisk én gang om året. Og der kan ske rigtig meget på ét år - specielt det første år.

Derfor lave løbende opfølgning, og afsæt tid dertil i din og medarbejderen's kalender.

Er du kontaktperson for uddannelsesinstutionen, vil skolen måske også bede om et opfølgningsmøde, hvor eleven og du som arbejdsgiver deltager.

Vær opmærksom på, at løbende samtaler kan medføre nye opgaver for dig og medarbejderen. Måske er der sket noget udefrakommende, som ingen af jer havde forudset på forhånd. Det kunne være at medarbejderen er ulykkelig fordi at medarbejderen har mistet sin kæreste eller sin bedstemor. 

Hvor vidt, at du vil tale en samtale om sådanne emner, er naturligvis helt op til dig. Men udefrakommende hændelser kan have stor effekt på den unge medarbejder's evne til at være effektiv på arbejdet, hvis tankerne er et helt andet sted.

Hvad skal regnes med som personaleomkostning?

Når vi taler om de samlede personaleomkostninger, så tænkes på alt fra ATP, pension og rejseudgifter, men også:

 

Frokostordning
Julefrokost
Gaver
Bilordning
Arbejdsbeklædning
Telefon og internet
Kurser og uddannelse
Ferietillæg
Bonus
Forsikring og sygdom
Omsorgsdage
Ferie og feriefridage

 

Tager man lønnen, så kan man som tommelfingerregel regne med at ovenstånde udgør op til cirka 50% af lønnen.

Får en medarbejder eksempelvis 30.000 kr i måneden, kan man forvente at personaleomkostningerne udgør 15.000 kr.

I dette regnestykke tages ikke højde for lokaleleje, el, vand og varme, lønadministration mv.

Som arbejdsgiver kan du fratrække udgifter til løn samt en række personaleomkostninger.

Forudsætningen er dog, at udgifterne skal være direkte knyttet til driften af virksomheden. Eksempler kan være: Løn og forretningsrejser.

Hvad koster en fejlansættelse?

Ud fra et økonomisk perspektiv, så kan man opdele hvad en fejlrekruttering koster i to dele:

Opsigelse i prøveperioden

 • Alle omkostninger som beskrevet i første afsnit om at ansætte en ny medarbejder, vil være til stede. Men en opsigelse i prøveperioden er klart at foretrække i forhold til en opsigelse efter prøveperiodens udløb. Det kan samlinges med at have lave en dårlig investering, og så begrænse tabet

Opsigelse efter prøveperioden

 • Desværre er det ikke ualmindeligt at opsigelser sker 4-12 måneder efter ansættelse. Som medarbejder i eksempelvis HR-afdelingen kan det give anledning til en vis frustration, for ud over et større økomisk tab for virksomheden i forhold til opsigelse i prøveperioden, så kan denne løsning også give nogle negative efterdønninger i organisationen

 

HR's omdømme og tillid til HR-afdeling kan komme under pres. Der kan også være skabt en dårlig stemning i et team, som kræver en vis opfølgning for at undgå nedsat performance og dårligt arbejdsklima.

rekruttering af unge

Rekruttering af unge

Når man rekrutterer unge, så prisen på en ny medarbejder kendetegnet ved, at løn som udgangpunkt er lav. Det er til gengæld de personer, som skal ansætte og oplære den unge medarbejder.

Derfor gælder det også her om, at rekruttere den rigtige medarbejder, i første forsøg.

Så hvor finder man unge medarbejdere?

En af de mange fordele ved jobportalen Ungarbejde.dk er, at mange af de unge er vant til arbejde på en voksen arbejdsplads. Det giver dig en række fordele:

 • Du kan trække en reference fra en tidligere arbejdsgiver
 • De unge medarbejder vil have en god forforståelse for, hvad det kræver at udføre et job

Vi har nu set på, hvad det koster at lave en nyansættelse, og hvad det koster at rekruttere en ny medarbejder.

Er du klar til at søge efter en ny medarbejder, så brug blot linket, som du ser nedenfor: