Privat-konto

Allerede har en konto ? Log ind nu

Priser

Dage 30
Pris 1.495,-

Prisen er eksklusiv moms

Udfyld

Betalingsmetoder: Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro

Har du allerede en konto ? Log ind nu

Nulstil din adgangskode nedenfor

Tilbage til login
loading

Hvad er en radiograf, og hvordan bliver jeg det? Se her

Sådan bliver du radiograf

Radiografuddannelsen lærer dig at udføre røntgenundersøgelser, scanninger og foretage behandlinger af patienter. Desuden giver uddannelsen dig et solidt teoretisk fundament, der klargør dig til den praktiske del af jobbet som radiograf. 

I denne artikel vil vi gøre dig klogere på radiografuddannelsen, hvor lang tid det tager at blive radiograf, hvor du kan læse uddannelsen, samt hvad en færdiguddannet radiograf tjener. 

Inden vi ser på uddannelsesforløbet, så lad os starte med at forklare, hvad en radiograf arbejder med til daglig. 

Hvad er en radiograf?

En række sygdomme kan ikke blive diagnosticeret eller behandlet uden et røntgenbillede. Det er radiografen, der tager røntgenbilleder, og diagnosen bliver ligeledes stillet af radiologer – altså speciallæger i diagnostisk radiologi.

Arbejdet indebærer forskellige arbejdsopgaver, bl.a. tekniske opgaver, plejeopgaver og opgaver med uddannelse og udvikling. Desuden indebærer radiologarbejdet også administrative opgave i forbindelse med fx røntgenundersøgelser. Radiografer arbejder også tæt sammen med andre faggrupper, herunder læger, fotografer, portører og sygeplejersker. 

Prøv at se denne video, hvor Rasmus prøve at arbejde som radiograf:

I det næste afsnit vil vi se nærmere på radiografuddannelsen. 

Hvor lang tid tager det at blive radiograf?

Radiografuddannelsen tager 3 ½ år. Uddannelsen kombinerer teoretisk undervisning med klinisk undervisning. Radiografuddannelsen udgøres af en fællesdel og en studieretning, hvor du specialiserer dig inden for et specifikt felt. 

Fællesdelen

Fællesdelen er de første fire semestre, og bliver udgjort af fire temaer. Det overordnede indhold er identisk på alle uddannelsesinstitutioner:

 • Grundlæggende viden om radiografi i patientforløb
 • Grundlæggende færdigheder og kompetencer i radiografi
 • Viden om radiografi i patientforløb
 • Færdigheder og kompetencer i radiografi

Studieretninger

Efter fællesdelen vælger du din studieretning. Her udbyder landets uddannelsesinstitutioner forskellige studieretninger:

 • Nuklearmedicinsk billeddiagnostik – denne studieretning bliver udbudt i København og Odense
 • Radiologisk billeddiagnostik – denne studieretning bliver udbudt i Aalborg, København og Odense
 • Stråleterapi – denne studieretninger bliver udbudt i Aalborg, København og Odense

Når du har færdiggjort din radiografuddannelse, tilegner du dig titlen, ”Professionsbachelor i radiografi”. 

Adgangskrav

Du kan starte din radiografuddannelse, hvis du har en gymnasial eksamen eller en anden relevant erhvervsuddannelse (link). Desuden skal du også tilegne dig en vis gennemsnitskarakter for at søge ind på uddannelsesinstitutionerne. Karaktergennemsnittet afhænger af, hvilken uddannelsesinstitution du vælger, fx er adgangskvotienten på kvote 1 i hhv. Aalborg og København 3,6 og 9.  

Hvor kan jeg læse til radiograf?

Du kan læse til radiograf i Aalborg, København, Næstved og Odense. Undervisningen på uddannelsesinstitutionerne er en kombination af holdundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og afprøvning i praksis. 

I løbet af uddannelsen får du et teoretisk fundament, der klæder dig på til den praktiske del af jobbet. 

Som en del af radiografuddannelsen skal du i praktik på en billeddiagnostisk afdeling på et eller flere hospitaler eller klinikker. Praktikstedet vil afhænge af, hvor i landet du tager din uddannelse:

 • Aalborg: Her skal du i praktik på hospitaler i Region Midtjylland og Region Nordjylland
 • København: Hvis du læser i København, skal du i praktik på hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland
 • Næstved: Her skal du i praktik på hospitaler i Region Sjælland
 • Odense: I Odense modtager du et praktikforløb på hospitaler i Region Syddanmark

Dine teoretiske og kliniske moduler bedømmes ved interne eller eksterne eksaminer. Endeligt afslutter du din radiografuddannelse med et bachelorprojekt. 

Du har nu tilegnet dig en god forståelse af, hvorledes radiografuddannelsesforløbet er struktureret, og hvor du kan læse uddannelsen. I det næste afsnit vil vi gennemgå, hvad du kan forvente at tjene som færdiguddannet radiograf. 

Hvad tjener en radiograf?

Den nedenstående tabel klargør den gennemsnitlige indtægt pr. måned for nyuddannede radiografer. Tallene er fra Danmarks Statistik og inkluderer pension, tillæg samt værdi af personalegoder. 

 

 

Privat

Kommune

Radiograf, Røntgenfotograf, Scanneroperatør, Ultralydstekniker

35.069 kr. 

31.978 kr. 

Røntgenoperatør 

 

30.780 kr. 

 

Det er også værd at bemærke, at radiografuddannelse er SU-berettiget, hvorfor du modtager SU under uddannelsen. 

Hvad kan radiografer arbejde med?

Radiografer arbejder typisk på sygehuse og klinikker med billeddiagnostiske afdelinger, nuklearmedicinske afdelinger og stråleterapiafdelinger. Dog kan radiografer også være beskæftiget i private firmaer som konsulenter. 

Radiografer har også mulighed for at bestride ledende stillinger inde for sundhedsvæsnet. Dertil kan radiografer også videreuddannes på kandidatuddannelser, diplomuddannelser og masteruddannelser. Radiograf Rådet tilbyder også efteruddannelseskurser, konferencer og temadage. De enkelte sygehuse arrangerer ligeledes kurser i forskellige teknikker inden for radiografernes arbejdsområde, fx MR og ultralyd. 

Vil du gerne have inspiration til andre spændende uddannelser, så prøv at klikken på denne knap.