Privat-konto

Allerede har en konto ? Log ind nu

Priser

Dage 30
Pris 1.495,-

Prisen er eksklusiv moms

Udfyld

Allerede har en konto ? Log ind nu

Nulstil din adgangskode nedenfor

Tilbage til login
loading

Din guide til de maritime uddannelser – alt du skal vide

Guide til de maritime uddannelser

Drømmer du om at arbejde til søs? Så er en maritim uddannelse for dig.

I denne artikel vil vi besvare en række spørgsmål, der kan gøre dig klogere på de maritime uddannelser. 

Lad os starte med at se nærmere på skibsføreruddannelsen. 

Hvad kræver det at blive skibsfører?

Du kan blive skibsfører uden en gymnasial baggrund. Skibsføreruddannelsen består af 2 års teori og op til 18 måneders praktik. 

På uddannelsen bliver du bl.a. undervist i brug af pc, dansk, engelsk, kommunikation, lastbehandling og stuvning, maskinlære, meteorologi, miljøbeskyttelse, navigation, sikkerhed, søvejsregler og søret. Desuden møder du også fag såsom maritim software og informationsteknologi, sikkerhedsledelse, driftsledelse, vedligehold og dokning. 

Skibsføreruddannelsen foregår i Skagen og Marstal. Studiet til skibsførereksamen kan gennemføres som delvist fjernstudie. 

Inden du kan starte på skibsføreruddannelsen, skal du bl.a. leve op til de følgende adgangskrav:

 • En bestået kystskippereksamen
 • Være skikket til udkig
 • Besidde et gyldigt vagtholdsbevis

Det er ligeledes værd at nævne, at undervisningen på skolen er gratis.

I det næste afsnit vil vi gøre dig klogere på, hvordan du kan blive skibsingeniør. 

Hvordan bliver man skibsingeniør?

Skibsingeniøruddannelsen er en professionsbachelor, der tager 3 år og 6 måneder. På skibsingeniøruddannelsen tilegner du dig grundlæggende kompetencer inden for naturvidenskabelig teori og metode. 

På uddannelsen vil du også arbejde med matematiske modeller, statistik, it og teknologiske principper. Derudover lærer du at beskæftige dig med alle faser af en konkret teknisk problemstilling. I din løsningsforslag skal du inddrage økonomiske konsekvenser og miljø- og sikkerhedsaspekter. 

Skibsingeniøruddannelsen indeholder både tekniske fag og projektarbejde. Du vil bl.a. møde de følgende fag:

 • Skibs- og offshoreteknik
 • Skibskonstruktion
 • Projektering
 • Marine konstruktioner

Før du kan påbegynde uddannelsen, skal du leve op til et af de følgende tre generelle krav:

 • En gymnasial eksamen
 • En relevant erhvervsuddannelse
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Udover de generelle krav, skal du også leve op en specifikke adgangskrav afhængig af, hvilken uddannelse du har:

 • Gymnasial eksamen: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A, og enten bioteknologi A eller kemi C og engelsk B
 • Relevant erhvervsuddannelse: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C og engelsk A
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C og engelsk B

Skibsingeniøruddannelsen foregår i Frederikshavn, men der indgår relevante kurser på andre lokationer. 

Du har nu stiftet bekendtskab med både skibsfører- og skibsingeniøruddannelsen. I det næste afsnit skal vi se nærmere på, hvad det kræver at blive maskinmester. Denne uddannelse tilbyder nemlig en maritim valgfagslinje. 

Hvad kræver det at blive maskinmester?

Maskinmesteruddannelsen er en professionsbachelor, der tager 3 år til 4 ½ afhængig af din uddannelsesbaggrund. 

På maskinmesteruddannelsen vil du tilegne dig færdigheder, som klæder dig på til at varetage ansvaret for drift og vedligeholdelse af energisystemer og tekniske anlæg og installationer. Dette gælder både ud fra et sikkerhedsmæssigt, driftsøkonomisk og miljømæssigt hensyn. Således er maskinmesteruddannelsen en vigtig uddannelse i forhold til arbejdet med den grønne omstilling. 

Uddannelsen består af både tekniske og ledelsesmæssige fag. Desuden er maskinmesteruddannelsen også praktisk anlagt, idet store dele af undervisningen foregår på værksteder, laboratorier og simulatorer. 

Hvis du gerne vil arbejde til søs, kan du vælge den maritime valgfagslinje. Denne specialiseringsmulighed tilbydes af alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder maskinmesteruddannelsen. 

Du kan søge ind på maskinmesteruddannelsen, hvis du opfylder en af de nedenstående adgangskrav:

 • Du har en gymnasial eksamen
 • En erhvervsuddannelse
 • Adgangseksamen til maskinmester-, skibsofficer- og skibsføreruddannelsen

Maskinmesteruddannelsen bliver tilbudt af forskellige uddannelsesinstitutioner i landet, bl.a. i Esbjerg, Fredericia, Frederikshavn, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Viborg og Aarhus.

I det sidste afsnit vil vi gennemgå, hvad det kræver før du kan blive kaptajn. 

Hvad kræver det at blive kaptajn?

En kaptajns primære funktioner er at føre skibet og lede besætningen. Du vil bl.a. møde de følgende arbejdsopgaver, hvis du er kaptajn:

 • Beslutte skibets afgang, rute og ankomst
 • Lede mandskabet 
 • Føre eller lede føringen og styring af skibet
 • Træffe dagligdags og pludselige beslutninger, der opstår som en del af livet til søs
 • Dertil vil du opleve administrativt arbejde. Det kan fx være at besvare mails, ordne fragtpapirer og registrere ankomster

Hvis du gerne vil være kaptajn, er det først og fremmest afgørende, at du er glad for at sejle - du arbejder nemlig til søs på daglig basis. 

Du kan være selvlært sømand, men hvis du ønsker at arbejde på et større skib eller et rederi kræves det, at du har en uddannelse som fx skibsofficer, og derefter videreuddanner dig til skibsfører, maskinmester eller kaptajn. 

Vil du gerne se andre jobmuligheder, så klik blot på knappen, som du ser nedenfor: