Privat-konto

Allerede har en konto ? Log ind nu

Priser

Dage 30
Pris 1.495,-

Prisen er eksklusiv moms

Udfyld

Allerede har en konto ? Log ind nu

Nulstil din adgangskode nedenfor

Tilbage til login
loading

Guide til ansættelse af: Praktikanter - Lærlinge og Elever

Ansættelse af: Praktikanter - lærlinge og elever

Når du begynder at tænke på at ansætte en: Praktikant, lærling eller elev - så melder der sig for det første typisk en række spørgsmål. De hyppigste spørgsmål, som vi møder, vil vi besvare nedenfor.

Godkendelse som lærested

To af de hyppigeste spørgsmål vi får i denne sammenhæng er:

 • Hvordan bliver jeg praktikplads?
 • Hvad kræver det at blive godkendt som praktiksted?

Indledingsvis kan vi sige, at har din virksomhed aldrig haft en elev før - så skal virksomheden først godkendes som lærested.

Virksomheden skal have en:

 • Uddannelsesansvarlig, der har det overordnede ansvar for elevens uddannelse
 • En eller flere oplæringsansvarlige, som står for elevens daglige oplæring - herunder at vejlede og støtte eleven.

Den eller de oplæringsansvarlige skal enten:

 • Selv være faglærte
 • Have relevant erhvervserfaring, der er beskrevet i godkendelsesskemaet for de enkelte uddannelser

Det er muligt at tage et kursus i at være oplæringsansvarlig. På den måde kan du få inspiration til, hvordan du tilrettelægger et godt oplæringsforløb.

Hvad må en elev eller lærling lave?

Hvad en lærling eller en elev må lave, afhænger af personlighed og faglighed - samt, hvor langt eleven eller lærlingen er nået i sin uddannelse. 

Er grundforløbet gennemført med succes, så må lærlingen lave ret meget - hvis den oplæringsansvarlige står for den kyndige vejledning.

Ønsker du en skabelon for, hvordan en oplæringsplan kan se ud - kan du klikke her.

Hvornår skal man have en elev?

Lad os først se på de overordnede mål:

For alle brancher er der udarbejdet et mål for, hvor mange elever og lærlinge den enkelte virksomhed skal have - hvis virksomheden ikke skal betale til Praktikplads-AUB.

Lad os tage et eksempel indenfor handel i forhold til hvor mange elever en virksomhed skal have:

 • En handelsvirksomhed har en måluddannelsesratio på 0,026. Det betyder, at handelsvirksomheder skal have 2,6 praktikårselever - for hver 100 erhvervsuddannede medarbejdere. Sagt med andre ord, er der mindre end 39 ansatte i en handelsvirksomhed, så ligger handelsvirksomheden under branchegennemsnittet

Men nok så vigtigt er, om der er gode oplæringsforhold:

 • Det kræver nemlig, at de er tilstrækkelige arbejdsopgaver og oplæringsansvarlige tilstede i virksomheden.
 • Derfor er indenfor hver uddannelse der lavet regler for, hvor mange elever virksomheden må have samtidigt. Det kan du læse mere om på uddannelsesnaevnet.dk

Hvad koster det at have en elev?

For at ansætte en elev, skal der foreligge en af elev og virksomheden underskrevet uddannelsesaftale. I en uddannelsesaftale indskrives på hvilken overenskomst eleven er ansat. Og dermed ligger elevlønnen også fast.
 
Derud er her en liste over mulige omkostninger:
 • Bøger til uddannelsen, som ikke udlånes af uddannelsesinsitutionen
 • Dække transportudgifter - se mere information om: Elevrefusion
 • Pensionsordning
 • Forsikring
 • ATP
 • Feriepenge
 • Firmabil - telefon eller andre redskaber, hvis det kræves for at udføre arbejdet
 • Frokostordning
 • Licenser til software
 • Bonus
 • Gave til jul og efter endt fagprøve
 • Den tid det tager at oplære en ny medarbejder - hvor den oplæringsansvarlige ikke kan lave andre opgaver
 • Sygdom og barsel

En sådan liste kan synes lang og dyr, men tænk blot på, hvor meget eleven kan skabe af værdi for din virksomhed og din branche. I dag er de ikke længere selvfølgelighed, at man kan skaffe den faglærte arbejdskraft, som man ønsker sig. 

Og hvem vil ikke gerne kunne være førstevælger, når der skal findes ny arbejdskraft. Det kommer du automatisk til, hvis du selv uddanner dit personale, og skaber en stærk relation til eleven, praktikanten eller din lærling.

Vigtig information

Af andre relevante emner, som det kan anbefales at læse om er:
 • Uddannelsesaftale
 • Prøveperiode
 • Sygdom og ferie
 • Løn
 • Elevrefusion
 • Fagprøve
 • Forskellen på EUD og EUX
 • Struktur på erhvervsuddannelserne
 • Elevrekruttering kampagne