Privat-konto

Allerede har en konto ? Log ind nu

Priser

Dage 30
Pris 1.495,-

Prisen er eksklusiv moms

Udfyld

Betalingsmetoder: Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro

Har du allerede en konto ? Log ind nu

Nulstil din adgangskode nedenfor

Tilbage til login
loading

Detailhandelsuddannelsen

Detailhandelsuddannelsen

Detailhandelsuddannelsen er en erhvervsuddannelse, der giver dig de nødvendige færdigheder og viden til at arbejde inden for detailhandel. Uddannelsen er designet til at uddanne dig i butiksdrift, salg og kundeservice og giver dig mulighed for at specialisere dig i forskellige områder af detailhandlen.

Her er nogle generelle træk ved detailhandelsuddannelsen:

 1. Detailhandelsuddannelsen varer typisk 2-3 år afhængigt af land og uddannelsesprogram. I løbet af denne periode vil du deltage i praktikophold i butikker og modtage teoretisk undervisning på et handelsgymnasium eller en anden uddannelsesinstitution

 2. Du vil lære grundlæggende færdigheder inden for salg, kundeservice, varepræsentation, lagerstyring og markedsføring. Du vil også blive undervist i kommunikation, regnskab og lovgivning inden for detailhandlen

 3. Detailhandelsuddannelsen giver dig mulighed for at specialisere dig inden for forskellige områder af detailhandlen. Dette kan omfatte specialbutikker som tøjbutikker, elektronikbutikker eller dagligvarebutikker. Du kan også specialisere dig i områder som kundeservice, indkøb, visual merchandising eller butiksledelse

 4. En vigtig del af detailhandelsuddannelsen er praktisk træning i en butik eller detailvirksomhed. Her får du mulighed for at anvende og udvikle dine færdigheder under vejledning af erfarne medarbejdere. Praktikopholdet giver dig også mulighed for at lære om butiksdriftens daglige rutiner og opgaver

 5. Ud over praktikopholdet vil du deltage i skoleundervisning på en handelsskole eller en anden uddannelsesinstitution. Her vil du lære teoretiske aspekter af detailhandel og få en bredere forståelse af branchen

 6. Efter endt detailhandelsuddannelse vil du skulle gennemføre en afsluttende eksamen, der vurderer dine færdigheder og viden inden for detailhandel. Eksamen kan omfatte både teoretiske og praktiske prøver

Detailhandelsuddannelsen er en god mulighed for at få en solid base inden for salg og service, og åbner døren for forskellige jobmuligheder i branchen. 

detailhandelsuddannelsen

Hvad er et grundforløb?

Et grundforløb er en del af en erhvervsuddannelse og udgør det indledende trin til at blive uddannet inden for et bestemt fagområde. Grundforløbet er designet til at give dig grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer, der er relevante for det valgte fag.

Her er nogle vigtige træk ved et grundforløb:

 1. Indledende trin: Grundforløbet markerer begyndelsen på en erhvervsuddannelse. Det giver dig en introduktion til faget og dets arbejdsområder og giver dig mulighed for at afgøre, om det er det rette fag for dig

 2. Varighed: Grundforløbet varierer i længde afhængigt af uddannelsen og landets regler. Det kan strække sig over flere måneder eller et helt skoleår

 3. Faglig undervisning: Du vil modtage teoretisk undervisning inden for det valgte fagområde. Dette kan omfatte introduktion til fagets teori, arbejdsmetoder, sikkerhed og lovgivning. Undervisningen kan foregå på en teknisk skole, erhvervsskole eller et uddannelsescenter

 4. Grundforløbet inkluderer normalt også praktisk træning, hvor du får mulighed for at anvende og udvikle dine færdigheder i det pågældende fag. Dette kan foregå på skolen, eller via en praktikplads i en butik eller i et varehus

 5. Prøve og evaluering: I løbet af grundforløbet vil du blive vurderet og evaluere på dine færdigheder og kompetencer inden for faget. Dette kan ske gennem prøver, opgaver eller andre former for bedømmelse

For dig betyder det helt konkret: 

Et grundforløb udgør typisk begyndelsen på din erhvervsuddannelse. Grundforløbet består af to dele, kendt som GF1 og GF2

 • GF1 får du indsigt i hvilken retning du skal bevæge dig i. Her inkluderer fag som Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C. Du får også en introduktion til de forskellige muligheder inden for erhvervsuddannelser. Dette er det trin, du starter på, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse
 • GF2 bliver fokus mere specifikt på faget. Du får specialviden og relevante kompetencer. Du lærer at udføre de praktiske opgaver, der hører til dit fagområde. Desuden begynder du at opnå den nødvendige viden for at kunne arbejde inden for detailhandel. Derudover bliver du forberedt på grundforløbsprøven, som du skal bestå for at kunne fortsætte til hovedforløbet

Formålet med et grundforløb er at give dig en grundlæggende forståelse for faget og dets krav, så du kan træffe et informeret valg om at fortsætte med den fulde erhvervsuddannelse.

Efter at have gennemført grundforløbet kan du fortsætte med hovedforløbet, hvor du vil opnå mere specialiseret viden og færdigheder inden for dit valgte fag.

Hvad er et hovedforløb?

Et hovedforløb er den anden del af en erhvervsuddannelse, der følger efter grundforløbet.

Hovedforløbet er inddelt i perioder med praktik og skolegang.

For at kunne påbegynde hovedforløbet kræves det, at du har en uddannelsesaftale (læreplads) på plads. Hovedforløbet afsluttes med en eksamen.

Her er nogle vigtige træk ved et hovedforløb:

hvad er et hovedforløb
 1. Specialisering: Hovedforløbet fokuserer på at udvikle dine færdigheder og kompetencer inden for det specifikke fag, du har valgt. Du vil dykke dybere ned i fagets teori og praktiske anvendelse og lære mere avancerede teknikker og metoder

 2. Teori: Du vil modtage mere avanceret teoretisk undervisning, der er specifikt rettet mod dit fagområde. Undervisningen kan omfatte emner som avancerede teknikker, teoretisk baggrund, regler og standarder, sikkerhed og lovgivning inden for faget

 3. Praktisk træning: Hovedforløbet indebærer også omfattende praktisk træning, hvor du får mulighed for at anvende dine færdigheder i reelle arbejdssituationer. Dette kan foregå gennem praktikophold i virksomheder eller gennem praktiske øvelser og projekter på uddannelsesstedet

 4. Erfaring: I løbet af hovedforløbet vil du typisk arbejde dig op fra mere grundlæggende opgaver til mere avancerede og ansvarsfulde opgaver inden for dit fag. Dette giver dig mulighed for at udvikle dine færdigheder og opnå erfaring på et højere niveau

 5. Eksamen: Efter at have gennemført hovedforløbet skal du normalt aflægge en afsluttende eksamen eller bedømmelse. Denne eksamen vurderer dine færdigheder, viden og kompetencer inden for faget og kan omfatte både teoretiske og praktiske prøver

Efter at have fuldført både grundforløbet og hovedforløbet i din erhvervsuddannelse vil du have opnået den nødvendige uddannelse og kompetencer til at arbejde professionelt inden for dit valgte fagområde. Du vil være rustet til at påtage dig ansvarsfulde roller og udføre opgaver inden for faget.

Det er vigtigt at bemærke, at specifikke detaljer om et hovedforløb kan variere afhængigt af det valgte fag, uddannelsesstedets regler og landets uddannelsessystem. Det anbefales at konsultere den relevante uddannelsesinstitution eller uddannelsesvejledere for at få præcise oplysninger om hovedforløbet inden for dit interesseområde.

Hvad er en læreplads?

En læreplads er en betegnelse for en praktisk uddannelsesplads, hvor du som elev eller lærling kan få praktisk træning og arbejdserfaring inden for dit valgte fag. Det er en central del af erhvervsuddannelser og giver dig mulighed for at omsætte den teoretiske viden fra skoleundervisningen til praktisk arbejde i virkelige arbejdssituationer.

Når du bliver optaget på en erhvervsuddannelse, er det vigtigt at finde en læreplads, hvor du kan udføre den praktiske del af din uddannelse. En læreplads er normalt en virksomhed, der er villig til at ansætte dig som elev eller lærling og give dig mulighed for at lære og arbejde under vejledning af erfarne fagfolk.

Nogle vigtige træk ved en læreplads er:

 1. En læreplads er en reel arbejdsplads, hvor du bliver integreret i virksomhedens daglige drift og arbejdsrutiner. Du vil få tildelt opgaver og ansvar, der er relevante for dit fagområde, og du vil arbejde side om side med erfarne medarbejdere. Et alternativ hertil er skolepraktik, hvis du ikke kan finde en virksomhed.

 2. Vejledning: På en læreplads vil du have en eller flere vejledere, der vil hjælpe dig med at lære og udvikle dine færdigheder. De vil give dig instruktioner, feedback og støtte i løbet af din praktiske uddannelse

 3. Oplæring: Gennem praktisk arbejde på lærepladsen får du mulighed for at anvende og forfine de færdigheder og teknikker, du har lært i skoleundervisningen. Du vil også lære om virksomhedens specifikke arbejdsprocesser, værdier og procedurer

 4. Når du har fundet en læreplads, vil du normalt indgå en ansættelsesaftale med virksomheden. Denne aftale beskriver dine arbejdsvilkår, løn, arbejdstid og andre relevante vilkår og betingelser

Lærepladsen er afgørende for din erhvervsuddannelse, da den praktiske erfaring og træning, du får der, supplerer den teoretiske viden fra skolen.

Det er vigtigt at være aktiv i din søgen efter en læreplads ved at kontakte virksomheder inden for dit fagområde, søge stillingsopslag eller kontakte erhvervsskoler og uddannelsesvejledere for at få hjælp og vejledning til at finde en passende læreplads.

Hvad er en uddannelsesaftale?

En uddannelsesaftale er en juridisk kontrakt mellem en elev eller lærling, en arbejdsgiver og en uddannelsesinstitution. Aftalen fastlægger de specifikke vilkår og betingelser for elevens praktiske uddannelse og ansættelse i virksomheden.

 

Når du som elev eller lærling har fundet en læreplads i en virksomhed, bliver uddannelsesaftalen oprettet for at formalisere samarbejdet mellem alle parter. Her er nogle vigtige elementer i en typisk uddannelsesaftale:

 1. Parter: Uddannelsesaftalen angiver de involverede parter, herunder: Elev/lærling, arbejdsgiver (virksomheden) og uddannelsesinstitutionen, hvor du lærer teorien

 2. Aftalen beskriver de uddannelsesmål, der skal opnås, samt faglige kompetencer og kvalifikationer, der forventes at blive erhvervet i løbet af uddannelsen.

 3. Varighed: Aftalen specificerer varigheden af uddannelsen og praktikperioden i virksomheden. Det kan variere afhængigt af den specifikke uddannelse og landets regler

 4. Aftalen fastlægger den ugentlige arbejdstid for eleven eller lærlingen samt den løn, der skal betales i løbet af uddannelsen

 5. Oplæring og opfølgning: Aftalen beskriver, hvordan oplæringen vil finde sted, herunder vejlederes rolle i at vejlede dig som elev eller lærlingen. Aftalen angiver også, hvordan der vil være opfølgning og vurdering af dine fremskridt

 6. Aftalen kan indeholde bestemmelser om mulighederne for opsigelse fra både elevens og arbejdsgiverens side samt procedurer for at afslutte aftalen i tilfælde af uoverensstemmelser eller andre situationer. Det er dog yderst sjældent, at det kommer så vidt

hvad er en uddannelsesaftale

Uddannelsesaftalen er en vigtig juridisk dokument, der beskytter både eleven eller lærlingen og arbejdsgiveren. Den fastlægger de rettigheder og forpligtelser, der er forbundet med uddannelsesforholdet og sikrer en klar og gensidig forståelse mellem parterne.

Det er vigtigt at bemærke, at specifikke detaljer i en uddannelsesaftale kan variere afhængigt af landets uddannelsessystem og den specifikke uddannelse. Det anbefales altid at konsultere den relevante uddannelsesinstitution, arbejdsgiver og eventuelt en juridisk rådgiver for at sikre, at uddannelsesaftalen er i overensstemmelse med gældende love og regler.

Hvad er skoleoplæring?

Hvis det ikke er muligt for dig at finde en læreplads, har du mulighed for at ansøge om skolebaseret uddannelse. For at ansøge om skolebaseret uddannelse skal du kunne dokumentere, at du aktivt har søgt lærepladser uden held. Når dette er gjort, bør du kontakte din skole for at få yderligere assistance.

Hvad er adgangskravene til detailuddannelsen?

For at blive optaget på grundforløbet skal du opfylde følgende adgangskrav:

 1. Have bestået folkeskolens afgangseksamen eller tilsvarende
 2. Opnå mindst karakteren 2,0 i både dansk og matematik ved folkeskolens afgangseksamen eller tilsvarende
 3. Hvis du kommer direkte fra folkeskolen, skal du også erkæres uddannelsesparat og indsende din studievalgsportfolio sammen med din ansøgning.

Hvis du har en gymnasial uddannelse, opfylder du også adgangskravene.

Når det kommer til adgangskravene til hovedforløbet, er følgende krav gældende:

 1. Dansk på C-niveau
 2. Engelsk på C-niveau
 3. Virksomhedsøkonomi på C-niveau
 4. Afsætning på C-niveau
 5. Erhvervsinformatik på C-niveau. Du skal have opnået et samlet gennemsnit på mindst 2,0 i disse fag

Derudover skal du have indgået enten en uddannelsesaftale eller en aftale om skolebaseret uddannelse.

Kan jeg tage uddannelsen som EUX?

Ja, det er muligt at tage en erhvervsuddannelse som en EUX-uddannelse. EUX står for "en kombineret erhvervs- og gymnasial uddannelse".

Det er muligt at vælge EUX-uddannelsen inden for detailhandel, hvor du både kan opnå faglært status og blive student samtidig. Forløbet varierer afhængigt af den enkelte skole, men uddannelsen strækker sig typisk over en periode på 4-5 år.

Det anbefales altid at kontakte den relevante uddannelsesinstitution eller uddannelsesvejledere for at få præcise oplysninger om adgangskravene og processen for at blive optaget på en EUX-uddannelse. De vil kunne give dig detaljeret information og vejlede dig i forhold til dine individuelle behov og mål.

Hvordan kommer jeg igang?

Hvis du ønsker at komme i gang med en erhvervsuddannelse, er her nogle trin, du kan følge:

hvordan kommer jeg igang med uddannelsen
 1. Afhængigt af din alder og baggrund er der forskellige veje, du kan følge for at tage en detailhandelsuddannelse. Vejen kan variere, alt efter om du kommer direkte fra folkeskolen, har en gymnasial uddannelse eller har flere års relevant erhvervserfaring
 2. Tag kontakt til relevante uddannelsesinstitutioner, der tilbyder den ønskede erhvervsuddannelse. Få information om adgangskrav, optagelsesproces og eventuelle informationsmøder eller åbent hus arrangementer, hvor du kan få mere at vide om uddannelsen
 3. Når du har valgt den erhvervsuddannelse, du gerne vil følge, skal du ansøge om optagelse på den relevante uddannelsesinstitution. Følg ansøgningsprocessen og sørg for at indsende alle nødvendige dokumenter og oplysninger til tiden
 4. Hvis du bliver optaget på erhvervsuddannelsen, vil du normalt starte med et grundforløb. Grundforløbet er den indledende del af uddannelsen, hvor du får en bred introduktion til faget og erhvervsuddannelsessystemet. Du vil også blive introduceret til forskellige fagretninger inden for uddannelsen
 5. Efter grundforløbet går du videre til hovedforløbet, hvor du får mere specialiseret undervisning inden for dit valgte fagområde. Samtidig begynder du at søge efter en læreplads, hvor du kan få praktisk erfaring og arbejde som elev eller lærling hos en virksomhed inden for dit fagområde
 6. Når du har fundet en virksomhed, der er villig til at tage dig som elev eller lærling, skal du indgå en lærepladsaftale med virksomheden. Dette er en kontrakt, der fastlægger dine arbejdsvilkår, herunder løn, arbejdstid og uddannelsesplan

Husk at følge vejledning fra uddannelsesinstitutionen og uddannelsesvejledere, da de kan give dig mere specifikke oplysninger om forløbet og hjælpe dig med at komme godt i gang med din erhvervsuddannelse.

Karrieremuligheder

En erhvervsuddannelse åbner op for forskellige karrieremuligheder afhængigt af den specifikke uddannelse, du vælger. Her er nogle eksempler på karrieremuligheder inden for forskellige erhvervsuddannelsesområder:

 1. Handel og detail: Med en detailhandelsuddannelse eller en lignende handelsuddannelse kan du arbejde inden for detailhandel, hvor du kan blive salgsassistent, butikschef, indkøber, visual merchandiser eller arbejde inden for e-handel

 2. Teknisk og håndværk: Erhvervsuddannelser inden for tekniske og håndværksmæssige områder kan åbne døre for karrierer som mekaniker, elektriker, VVS-tekniker, tømrer, snedker, murer eller maler. Du kan også specialisere dig inden for et bestemt område som f.eks. automekaniker, elektroniktekniker eller industritekniker

 3. Sundheds- og plejesektor: Med en erhvervsuddannelse inden for sundheds- og plejesektoren kan du arbejde som social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, sygehjælper, tandklinikassistent eller lægesekretær. Du kan også videreuddanne dig til f.eks. sygeplejerske eller pædagog

 4. Bygge- og anlægsområdet: Erhvervsuddannelser inden for bygge- og anlægsområdet åbner op for jobmuligheder som tømrer, murer, struktør, maler, tagdækker eller anlægsstruktør. Du kan arbejde inden for byggeri, renovering, anlægsarbejde eller bygningsvedligeholdelse

 5. Gastronomi og service: Med en erhvervsuddannelse inden for gastronomi og service kan du arbejde som kok, tjener, receptionist, hotel- og restaurationsassistent eller konferencekoordinator. Du kan finde jobmuligheder inden for hotel- og restaurantbranchen, cateringvirksomheder, kantiner eller andre serviceorienterede virksomheder

Disse er blot nogle eksempler, og der er mange flere karrieremuligheder, der kan følge med en erhvervsuddannelse. Det er vigtigt at undersøge de specifikke uddannelsesmuligheder og karriereveje inden for det område, der interesserer dig mest.

Uddannelsesinstitutioner og uddannelsesvejledere kan hjælpe dig med at udforske forskellige karrieremuligheder og give dig mere information om jobudsigter og videreuddannelsesmuligheder inden for dit valgte fagområde.

Og endeligt, så kan også ser mer om, hvordan du finder dig en: